Signatura electrònica

SIGNATURA REMOTA SMS

És una solució de Firma Electrònica NO presencial que vincula dos elements personals de verificació tals com el correu electrònic i telèfon cel·lular del signant, que autoritza mitjançant un certificat d'ús únic, generant un reporti jurídic com a suport.

SIGNATURA DE DOCUMENTS AMB TABLET

Solució de Firma Presencial on es capturen i encripten les dades biomètriques de la signatura manuscrita, segons estàndards ISO/IEC 19794-7 i Segell de Temps Certificat. Aquests documents podran ser sotmesos a perícies cal·ligràfiques per determinar la veracitat de l'emissor.

SIGNATURA CENTRALITZADA

És una solució de signatura electrònica al núvol amb Certificat Electrònic que permet la signatura massiva de documents, solució pensada per a representants legals o executius que requereixin de signar grans volums.